În anul 2021, scanarea Georadar pentru detecția de obstacole subterane este un element de siguranță, accesibil pentru o gamă variată de proiecte de construcții și de mediu.

Echipamentele de măsurători subterane, prin arhitectura tehnologică în care sunt prezentate de producători, acoperă o gamă variată de obiective de detecție și de localizare:

  • Utilități subterane (cabluri, conducte, cămine edilitare, fibră optică și altele);
  • Determinarea stării infrastructurii de transport;
  • Arheologie;
  • Studii de mediu ( răspândirea areală a contaminanților sau prezența pânzei freatice );
  • Studii ale structurilor de rezistentă ale clădirilor industriale și ale imobilelor rezidențiale;

În ceea ce privește modul de abordare al investigațiilor subterane, pot fi deosebite doua situații distincte:

  • Servciile de detecție on spot sau on the job;
  • Serviciile de detecție și cartografie în vederea realizării proiectului tehnic;

În funcție de etapa de proiect în care vă aflați, este recomandat să apelați la tipul de serviciu adecvat nivelului așteptărilor dvs. si ale participanților la proiect.

De asemenea, rezultatele serviciului de detecție și cartografiere sunt diferite în funcție de cele doua situații enunțate mai sus.

Un exemplu de livrabil este un raport generat pe loc cu elementele detectate pe teren. Acest tip de livrabil este utilizat de obicei pentru a ține evidența numărului de intervenții și situații în care a fost necesar a fi utilizat serviciul de detecție subterană.

În zona diametral opusă, în calitate de livrabil poate fi generat un plan de situație sau o hartă cu utilitățile și cu celelalte obstacole interpretate în urma unei analize a datelor cu softuri specializate și integrate cu sisteme de localizare și măsurare de tip GPS. Aceste transpuneri sunt utile pentru situația în care este necesară o planificare a viitoarelor investiții și alegerea unor soluții optime de proiect. În faza de planificare, o hartă a utilităților subterane este esențială în proiectele care necesită săpătură.

Timpul necesar realizării detecției subterane și a livrabilelor descrise mai sus este diferit în cele două scenarii de proiect. Această situație se reflectă și asupra costurilor de execuție.

Este necesar ca oportunitatea folosirii detecției subterane într-un proiect să fie analizată încă din fazele de evaluare și planificare a costurilor de proiect. În acest fel vă asigurați că timpul necesar pentru livrabilele dorite este cuprins în planul de proiect, costurile sunt previzibile/planificate și calitatea datelor obținute este sub controlul Dvs.

Pentru mai multe informații despre scanare cu tehnologii georadar, ne puteți contacta prin e-mail la sau telefonic.

Vă dorim un An Nou plin de proiecte reușite!

Detecția subterană – o măsură de siguranță accesibilă în cadrul proiectelor dvs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *